முக்கிய அறிவிப்பு

மாணவா்கள் கல்லுாாிக்கு வரும்போது முகக் கவசம் அணிந்து பாதுகாப்பாக வரவும். முகக் கவசமின்றி வரும் மாணவா்கள் கல்லுாாி வளாகத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படமாட்டாா்கள்.

குறளின் குரல்

”ஓதி உணா்ந்தும் பிறா்க்குரைத்தும் தானடங்காப்

பேதையின் பேதையாா் இல்.” (834)

(None can be a greater fool than the one who never practises what the one preaches.)