முக்கிய அறிவிப்பு

மாணவா்கள் கல்லுாாிக்கு வரும்போது முகக் கவசம் அணிந்து பாதுகாப்பாக வரவும். முகக் கவசமின்றி வரும் மாணவா்கள் கல்லுாாி வளாகத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படமாட்டாா்கள்.