முக்கிய அறிவிப்பு

மாணவா்கள் கல்லுாாிக்கு வரும்போது முகக் கவசம் அணிந்து பாதுகாப்பாக வரவும். முகக் கவசமின்றி வரும் மாணவா்கள் கல்லுாாி வளாகத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படமாட்டாா்கள்.

நவம்பா் 2020 பல்கலைக் கழகப் பருவத் தோ்வுக்கான பூா்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை தோ்வுக் கட்டணத்துடன் தங்களின் வகுப்பாசிாியா்களிடம் 07.12.2020-க்குள் சமா்ப்பிக்கும்படி மாணவா்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.